Ruch pociągów odbywa się według planu, którym jest rozkład jazdy.

Rozkład jazdy wydaje się do użytku pracowników kolejowych i do użytku publicznego.

Rozkład jazdy do użytków pracowników kolejowych wydaje się w formie:

  • wykresów ruchu pociągów,
  • zeszytów wewnętrznego rozkłady jazdy;
  • dodatków do wewnętrznego rozkładu jazdy.

W razie potrzeby mogą być wydane inne, pomocnicze wydawnictwa rozkładu jazdy pociągów do użytku wewnętrznego kolei bądź do użytku publicznego.

Pracownicy, których czynności związane są z ruchem pociągów, powinni posiadać w czasie pełnienia dyżuru aktualny rozkład jazdy albo mieć możliwość korzystania z rozkładu lub wyciągu z tego rozkładu.

Stacje, na których drużyna pociągowa (nie dotyczy drużyny pociągowej w przypadku jednoosobowej obsady trakcyjnej bez drużyny konduktorskiej) ma obowiązek zgłoszenia wjazdu pociągu z sygnałami końca pociągu i zatrzymaniu się ostatniego wagonu na właściwym miejscu powinny być odpowiednio oznaczone w wewnętrznym rozkładzie jazdy.

Zmiany i uzupełnienie rozkładu jazdy powinny być zarządzone w terminie dostatecznym do wykonania potrzebnych przygotowań, wprowadzenia poprawek i powiadomienia zainteresowanych.

Wszystkie rozkłady jazdy i wyciągi z nich powinny być stale aktualne.