obowiązuje od18.09.2020 r.

Drogi użytkowniku,

jako właściciel Serwisu https://kolejowe-lekcje.pl dokładam wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych. Dbam o Twoją prywatność zarówno wtedy, gdy odwiedzasz moją stronę internetową, rejestrujesz konto na moim serwisie i korzystasz z usług, jak również gdy kontaktujesz się ze mną telefonicznie lub mailowo, zapisujesz się na newsletter czy odwiedzasz moje kanały w mediach społecznościowych. Działam zgodnie z literą prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym “RODO”).

W niniejszym dokumencie chcę przedstawić Ci najistotniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Dla uproszczenia zestawiłem je w formie pytań i odpowiedzi. Wszystko po to, abyś dowiedział się w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzam Twoje dane oraz kto ma do nich dostęp oraz jakie przysługują Ci prawa.

Administratorem danych osobowych jest Igor Łukaszewski.

W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się ze mną drogą elektroniczną pod następującym adresem e-mail: maszynista@kolejowe-lekcje.pl

Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu prowadzenia Konta kursu – dane osobowe które mi przekazujesz przy rejestracji są niezbędne, abyś mógł złożyć zamówienie na moje kursy i z nich korzystać,
 • w celu realizacji usług – dane osobowe, które mi przekazujesz są niezbędne do zrealizowania zamówienia, rozliczenia umowy i ewentualnego dochodzenia naszych roszczeń,
 • w celu udzielenia Ci odpowiedzi na pytania skierowane do mnie telefonicznie lub drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem formularzy dostępnych na mojej stronie internetowej i poszczególnych kanałów komunikacyjnych w mediach społecznościowych,
 • w celu wysłania Ci newsletter’a – na podstawie Twojej zgody na jego otrzymywanie,
 • w celu marketingowym i statystycznym – informacje o wizytach na mojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, wiążą się z promocją i rozwojem https://kolejowe-lekcje.pl oraz pracą nad ulepszeniem produktów i jakością świadczonych usług.

Podstawę prawną przetwarzania przeze mnie danych osobowych stanowią odpowiednio:

 • umowa lub podjęte działania przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • właściwe przepisy prawa, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania ciążących na mnie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. regulacje określające zakres danych, które muszę wskazać w fakturze,
 • mój tzw. uzasadniony prawnie interes, który mam w tym, aby prowadzić działania marketingowe, tworzyć statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu i utrzymywać z Tobą relacje biznesowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w sposób jednoznaczny i dobrowolny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku, gdy o taką zgodę proszę i zostanie ona mi udzielona np. jeśli zechcesz otrzymywać newsletter,
 • ustalenia, dochodzenia czy egzekucja roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes polegający na wszczęciu postępowania i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 3 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzam tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć wskazane powyżej cele, chyba że złożysz ważny i prawidłowy wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych. Ponadto okres przetwarzania może być uzależniony od treści obowiązujących przepisów prawa, np. w przypadku przechowywania dokumentów finansowych czy terminów dochodzenia roszczeń.

W niektórych sytuacjach dalsze przekazanie danych osobowych może okazać się niezbędne, abym mógł w sposób prawidłowy i profesjonalny wykonywać moje zobowiązania umowne. Każdorazowo jednak przed udostępnieniem danych osobowych, wymagam od odbiorcy zagwarantowania odpowiedniej ochrony prywatności.

Twoje dane osobowe mogę przekazać:

 • podmiotom współuczestniczącym w wykonaniu przeze mnie umowy np. biurom rachunkowym, doradcą usług informatycznych,
 • upoważnionym przeze mnie współpracownikom, dla których dostęp do Twoich danych jest niezbędny do prawidłowego wykonania obowiązków służbowych,
 • uprawnionym organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w szczególności takich, które mogłyby wywołać wobec osób fizycznych skutki prawne lub mogłyby wpłynąć na nie w podobny istotny sposób.

Co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej. Jednak jeżeli w związku ze sprzedażą moich produktów i realizacją usług zajdzie taka konieczność, ocenię okoliczności i zadbam o zapewnienie odpowiedniego poziomy zabezpieczenia danych, tak aby przetwarzania odbywało się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Jednocześnie informuję, że prowadząc mój serwis korzystam z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty ja Facebook, Microsoft, Google, które mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. W świetle przepisów RODO będą to tzw. podmioty zlokalizowane w państwach trzecich, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach. Zapewniam zatem, że powyższe podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

Na mojej stronie internetowej wykorzystje tzw. “Cookies” (“ciasteczka”, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika, które mogą być odczytywane przez mój system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (np. Facebook, Google’a i innych). Dzięki cookies gromadzę anonimowe dane o wizytach na stronach mojego serwisu, które następnie mogę wykorzysta c di usprawnienia dostępnych w srwisie funkcji, identyfikacji błędów czy też moich działań marketingowych.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają wykorzystanie Cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą jednak blokować i ograniczać instalowanie tych plików według własnego uznania za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań. Informuję, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z serwisu np. może spowodować dłuższy okres ładowania strony czy ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności lub polubienia strony na Facebooku.

W celu zapewnienia wysokiego i spójnego stopnia ochrony stosuję adekwatne do przetwarzania zabezpieczenia środowiska informatycznego, jak również środki techniczno-organizacyjne wśród których znajdują się m.in.:

 • szyfrowanie protokołem TLS,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa
 • wyposażenie centów danych w mechanizmy ochrony danych,
 • prowadzenie regularnych testów poziomu bezpieczeństwa,
 • monitoring bezpieczeństwa danych osobowych,
 • minimalizowanie ryzyka potencjalnych nadużyć oraz szybkie reagowanie w przypadku ich zaistnienia,
 • wdrażanie polityki ochrony danych,
 • zapewnienie ciągłem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów przetwarzania usług,
 • umożliwienie dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym,
 • tworzenie i regularna zmiana haseł dostępu do systemów, w których przetwarzam dane osobowe.

Osoby, których dane przetwarzam mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Wymienione powyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego i w niektórych sytuacjach po dokonaniu analizy, mogę zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.

Informuję również, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na postawie dzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli wystąpisz do mnie z wnioskiem o wykonanie któregoś z powyższych uprawnień, ustosunkuje się do niego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania. Jeśli z uwagi na skompilowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będę mógł spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, to spełnię je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Uprzednio jednak poinformuję Cię o zamierzonym przedłużeniu tego terminu.

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tak. Ochrona danych osobowych jest procesem, który dostosowuję do bieżących potrzeb i zmieniającej się technologii. Dlatego też moja Polityka Prywatności może być uzupełniania lub zmieniana, o czym poinformuję Cię poprzez zamieszczenie informacji w moim serwisie, a w przypadku istotnych zmian zarejestrowanym usługobiorcom wyślę odrębne powiadomienie drogą elektroniczną.