Po czym jeżdżą pociągi?

Na to pytanie większość z Was odpowie “po torach”. Jest to oczywiście prawda, ale czy na 100% …

Tym krótkim wstępem chciałbym rozpocząć złożony temat sieci kolejowej – czyli kolokwialnie torów ,po których pociągi jeżdżą.

Sieć kolejowa składa się z poszczególnych linii kolejowych, których punkty początkowe oraz końcowe ustala nią zarządzający (w zdecydowanej większości jest to PKP PLK S.A).

Linie kolejowe dzielą się natomiast na odcinki, szlaki i odstępy.
Szlakiem nazywamy część linii kolejowej pomiędzy:

  • dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi;
  • ostatnim posterunkiem zapowiadawczym i końcowym punktem linii bez posterunku zapowiadawczego.
Szlaki przyległe do posterunku odgałęźnego nazywamy:
  • szlakiem wspólnym – po którym jadą wszystkie pociągi z i na przyległe szlaki;
  • szlakiem zasadniczym – będące przedłużeniem szlaku wspólnego;
  • szlakiem odgałęźnym – odgałęziający się od odcinka, który stanowi szlak wspólny i szlak zasadniczy.
tarcza D1

Część linii kolejowej, stanowiąca dwa lub więcej kolejnych szlaków nazywa się odcinkiem.

Odstępem nazywamy część toru szlakowego pomiędzy:

  • posterunkiem zapowiadawczym i najbliższym posterunkiem odstępowym (bocznicowym) lub semaforem odstępowym blokady samoczynnej,
  • dwoma kolejnymi posterunkami odstępowymi (bocznicowymi),
  • posterunkiem odstępowym i bocznicowym,
  • dwoma kolejnymi semaforami odstępowymi blokady samoczynnej dla tego samego kierunku jazdy po danym torze.

Ostatnie zagadnienie do krótkiego omówienia na dziś to tor łączący dwie linie kolejowe z pominięciem stacji węzłowej, który nazywamy łącznicą.

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis jest dla Was zrozumiały i wniósł coś do Waszej wiedzy. 

W następnym wpisie omówimy zagadnienia związane z posterunkami ruchów oraz punktów ekspedycyjnych.