Manewry przez przejazdy drogowe i  przejścia z rogatkami wolno wykonywać dopiero po zamknięciu rogatek, a przez przejazdy i przejścia bez rogatek po stwierdzeniu, że nie ma przeszkód.

Przed przejazdem manewrującego taboru przez przejazd drogowy lub przejście bez rogatek należy dać sygnał „Baczność”. Prędkość jazdy należy zmniejszyć tak, aby nie przekraczała 20 km/h i bacznie obserwować przejazd względnie przejście; w razie pchania taboru, manewrowy powinien znajdować się na pierwszym pojeździe lub poprzedzać go i podawać odpowiednie sygnały.

Odrzucanie wagonów przez przejazd drogowy lub przejście bez rogatek może odbywać się pod warunkiem, że ten przejazd lub przejście w tym czasie jest strzeżone.

W razie dłuższego manewrowania przez przejazdy drogowe należy umożliwić przepuszczenie oczekujących pojazdów drogowych i pieszych w odstępach czasu nie większych niż 10 minut.

Niezwłocznie należy przerwać manewry celem przepuszczenia pogotowia ratunkowego , straży pożarnej, policji, Żandarmerii Wojskowej,  będących w akcji i dających odpowiednie sygnały.

W razie potrzeby dodatkowe warunki i środki ostrożności w czasie manewrowania przez przejazdy i przejścia należy umieścić w regulaminie technicznym.