Ale po co mi to wiedzieć ...

Dzięki pracy z młodzieżą w szkole zauważam wiele zagadnień, których zrozumienie sprawia kłopot części z moich uczniów. Spotkałem się, również ze stwierdzeniem “ale po co mi to wiedzieć”. 

W tym co robię, kieruję się zasadą, iż staram się wszystko robić najlepiej jak potrafię (chociaż nie zawsze wszystko wyjdzie tak jakbym chciał). A wiedzieć Ci to po to abyś w przyszłości już prowadząc pociąg wiedział jak się zachować.

Jazda na sygnał zezwalający na posterunek odgałęźny

W omawianym przypadku pociąg mija semafor K2, który nadaje sygnał S10 – “Jazda z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h, a potem z największą dozwoloną prędkością” wraz ze wskaźnikiem W24 – “Wskaźnik kierunku przeciwnego”.

Po minięciu semafora nadającego taki sygnał, maszynista prowadzi pojazd z prędkością nie większą niż 40 km/h, aż do czasu minięcia ostatniej zwrotnicy osłanianej danym semaforem, a dalej z największą dozwoloną szybkością (prędkością).

W tym przypadku maszynista musi pamiętać jeszcze o jednej kwestii. Mianowicie o zmianie osygnalizowania czoła pociągu. Czoło pociągu winno być osygnalizowane sygnałem Pc 2 – “Oznaczenie czoła pociągu lub innego pojazdu kolejowego jadącego w kierunku przeciwnym do zasadniczego po torze szlaku dwu i wielo torowego.

Pamiętaj, że takie wskazanie semafora nie uprawnia Cię jeszcze do jego minięcia – ale o tym już porozmawiamy innym razem.

Jazda na sygnał zastępczy na posterunek odgałęźny

W omawianym przypadku pociąg mija semafor K2 nadający SYGNAŁ ZASTĘPCZY.

Pamiętaj, że sam wyświetlenie samego sygnału zastępczego nie uprawnia Cię do minięcia semafora.

W tym przypadku na całej długości posterunku odgałęźnego obowiązuje Cię szybkość (prędkość) do 40 km/h.

Wyjazd na szlak z SBL (WBL) na sygnał zastępczy w kierunku posterunku odgałęźnego

W omawianym przypadku pociąg mija semafor K2 nadający SYGNAŁ ZASTĘPCZY.

Pamiętaj, że sam wyświetlenie samego sygnału zastępczego nie uprawnia Cię do minięcia semafora.

W tym przypadku z uwagi, że wyjeździmy na szlak z SBL (WBL) obowiązuje nas ograniczenie prędkości (szybkości) do 20 km/h. Ograniczenie to obowiązuje do minięcia pierwszego semafora samoczynnej (wielodostępowej) blokady liniowej nadającej sygnał zezwalający.

Z uwagi, że nie jestem w stanie odpowiednio oznaczyć masztu semafora samoczynnego (powinien mieć kolor biały), zaznaczyłem go na kolej czerwony. Pamiętaj, że załączone grafiki to tylko szkice – mogą zawierać błędy lecz nie o grafikach jest ten wpis.