Manewrujący pojazd trakcyjny powinien posiadać hamulec zespolony i ręczny.

Pojazdem trakcyjnym można przetaczać tabor w granicach siły pociągowej tego pojazdu, jeżeli regulamin techniczny stacji z uwagi na warunki miejscowe nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń. W czasie wykonywania manewrów pojazdem trakcyjnym bez obsługiwanych hamulców wagonowych długość składu manewrowego może wynosić:

 • na poziomie i pochyleniu do 1 promila: 20 wagonów,
 • od 1 do 2,5 promila: 15 wagonów;
 • od 2,5 do 5 promili: 12 wagonów;
 • od 5 do 8 promili: 10 wagonów;
 • od 8 do 10 promili: 5 wagonów
 • powyżej 10 promili: 3 wagony.

Przy większych grupach manewrowych powinien być obsługiwany odpowiednio 1 hamulec wagonowy ręczny lub 2 hamulce zespolone na każde rozpoczęte:

 • na poziomie i pochyleniu do 1 promila: 20 wagonów,
 • od 1 do 2,5 promila: 15 wagonów;
 • od 2,5 do 5 promili: 12 wagonów;
 • od 5 do 8 promili: 10 wagonów;
 • od 8 do 10 promili: 5 wagonów
 • powyżej 10 promili: 3 wagony.

Jeżeli długość składu manewrowego wynosi więcej niż dozwolona liczba wagonów bez czynnych hamulców ręcznych i ma być on hamowany hamulcem zespolonym, wówczas kierownik manewrów powinien wykonać uproszczoną próbę hamulca zespolonego i sprawdzić działania czynnych hamulców według zasad obowiązujących przy pociągach zgodnie z instrukcją obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców tabory kolejowego (Mw56).

Jeżeli skład manewrowy ma być hamowany ręcznie, należy obsadzić hamulce wagonów w miarę możliwości ładownych. Należy sprawdzić działanie hamulców ręcznych, które mają być obsadzone.

Wagony z uszkodzonym lub nieczynnym hamulcem powinny być oznaczone odpowiednią nalepką.

Bez obsadzenia hamulców grupa odrzucanych wagonów nie może przekraczać 3 wagonów. Bez obsadzenia hamulców grupa staczanych wagonów nie może przekraczać:

1) na górkach rozrządowych wyposażonych w hamulce torowe, oraz na stacjach, gdzie istnieje możliwość wykładania płozów pod więcej. aniżeli jedną oś biegnącego odprzęgu (np. mechaniczne podajniki płozowe , specjalne widły do wykładania płozów pod dowolne koła odprzęgu ) – ilości wagonów ustalonej w regulaminie technicznym stacji;

2) na górkach rozrządowych bez hamulców torowych i możliwości wymienionych wcześniej trzech wagonów ładownych lub próżnych; w razie odrzucania lub staczania grupy o ilości wagonów większej od ustalonej, każda następna grupa wagonów ponad ustaloną musi być hamowana jednym hamulcem ręcznym na każdą następną rozpoczętą grupę.

Jeżeli miejscowe warunki tego wymagają, właściwa jednostka organizacyjna wykonująca przewozy kolejowe w porozumieniu z zainteresowanymi jednostkami może zarządzić zmniejszenie liczby odrzucanych lub staczanych wagonów bez obsadzenia hamulca.

Podczas odrzucania wagonów część taboru pozostająca przy lokomotywie powinna posiadać czynne hamulce,  przy czym obsadzić należy – o ile jest to możliwe – hamulec znajdujący się najbliżej czoła pchanego składu.

Tabor pchany na górkę rozrządową może nie być hamowany.

Jeżeli wymagane jest założenie na torze dwóch płozów hamulcowych celem zatrzymania odrzuconych lub stoczonych wagonów, należy założyć je w takiej odległości, ażeby było możliwe bezpieczne usunięcie drugiego płozu , jeżeli pierwszy rozpoczął hamowanie. Należy unikać równoczesnej jazdy obu kół tej samej osi na płozach, gdyż wydłuża to drogę hamowania.

Płozów hamulcowych nie wolno zakładać:
1) bezpośrednio przed i na złączu szyn;
2) na opornicy rozjazdu przed przylegającą do niej iglicą;
3) na rozjeździe przed krzyżownicą i przed skrzyżowaniem torów;
4) na zewnętrznym toku szynowym, gdy tor znajduje się w tuku;
5) tuż przed przejazdem i na przejeździe;
6) na szynie rozpłaszczonej lub ze spływami;
7) przed hamulcem torowym i na nim;
8) przed złączem izolowanym i na nim.
9) przed toczącym się odprzęgiem jeżeli zmniejszenie jego prędkości spowodowałoby najechanie odprzęgu biegnącego za nim
10) w miejscach zamontowania czujników “samoczynnej sygnalizacji przejazdowej”.

Nie należy używać płozów hamulcowych nieodpowiednich dla danego typu szyn oraz płozów uszkodzonych (skrzyżowanie, złamanie lub rozpłaszczenie podeszwy ślizgowej).

Po ukończeniu manewrów płozowi powinni usunąć z torów zbędne płozy i umieścić je na wyznaczonym miejscu.

Płozy hamulcowe należy utrzymywać w stanie zapewniającym skuteczne działanie (czystość podeszwy ślizgowej, smarowanie, podgrzewanie).