Egzamin na licencje maszynisty

Właściwy egzamin na licencję maszynisty składa się ze 100 pytań na których rozwiązanie masz 180 minut.

Mój produkt nie gwarantuje Ci, zdania egzaminu. Nie zagwarantuję też, że takie pytania będą na Twoim egzaminie.

Przygotowując go pracowałem na egzaminach które odbywały się w latach ubiegłych w kilku ośrodkach szkolenia maszynistów. Większość pytań powtarzała się w tych testach – różniły się słowami lecz sens pytania był identyczny.

Nie publikuje bazy danych pytań egzaminacyjnych bo takowej nie ma – każdy ośrodek sam przygotowuje każdorazowo egzamin. W moim produkcie pokazuje Ci tylko czego możesz się spodziewać.

Zrzuty ekranu z przykładowymi pytaniami w systemie